Co uważają uczniowie?

Narzędzie diagnostyczne do badania afektywności i stylu życia

Prezentacja projektu

Projekt ma na celu poprawę edukacji młodzieży w zakresie stylu życia, spędzania wolnego czasu, afektywności i seksualności. Oferujemy szkołom bezpłatny i anonimowy kwestionariusz dla uczniów. Kwestionariusz jest przeznaczony dla wszystkich typów szkół na całym świecie.

wiek kwestionariusz język
Polski
13 lat C13 Zobacz PDF
15 lat C15 Zobacz PDF
17 lat C17 Zobacz PDF

Wszystkie szkoły biorące udział w projekcie, jeżeli wyrażą takie życzenie, otrzymają raport z diagnostyczną ewaluacją uczniów danej szkoły. Ten raport pomaga szkołom w opracowaniu strategii edukacyjnych zaadaptowanych dla potrzeb tej konkretnej szkoły. Ponieważ ankieta jest anonimowa, raport nie zawiera danych dotyczących konkretnych uczniów. Raport na temat danej szkoły jest wydawany wyłącznie nauczycielowi koordynującemu projekt i nie jest przekazywany innym osobom lub instytucjom.

Zebrane dane ze wszystkich szkół zostaną wykorzystane w międzynarodowym badaniu dotyczącym afektywnej edukacji młodzieży. Wyniki badań nie będą zawierać żadnych informacji, które mogłyby prowadzić do zidentyfikowania poszczególnych szkół. Wyniki badań pomogą lepiej zrozumieć opinie, postawy i zachowania młodzieży, a także czynniki, które na nie wpływają. Wiedza ta pomoże szkołom na całym świecie pracować bardziej efektywnie w obszarze edukacji młodzieży. Badania zostały zatwierdzone przez Komisję Etyki Badań Uniwersytetu Nawarry. Kwestionariusz został już zaaplikowany w pięciu krajach (Filipiny, Salwador, Hiszpania, Peru i Chile), a wyniki opublikowane w kilku publikacjach naukowych.

Dowiedz się, jak skorzystać z usługi.

Etyka prowadzenia badań.

Jeżeli chcą Państwo zgłosić szkolę do udziału w badaniach, lub uzyskać odpowiedź na pytania związane z udziałem w badaniach, prosimy o kontakt pod adresem: yourlife.pl@gmail.com