Co uważają uczniowie?

Narzędzie diagnostyczne do badania afektywności i stylu życia

Informacja na temat badania przekazywana uczniom co najmniej dwa dni przed wypełnieniem kwestionariusza

W ciągu najbliższych kilku dni będziesz miał/a możliwość wypełnić anonimową ankietę na temat afektywności, seksualności i stylu życia. Dane z tego badania pomogą lepiej zrozumieć opinie, wiedzę i potrzeby młodzieży.

Ankieta jest ANONIMOWA. Nie zostaniesz poproszony/a o podanie swojego imienia i nazwiska i nikt nie będzie wiedział, jakich udzieliłeś/aś odpowiedzi. Ponadto, tylko naukowcy będą widzieć te anonimowe odpowiedzi. Twoi rodzice, nauczyciele i koledzy nigdy ich nie zobaczą.

Badanie jest DOBROWOLNE. Jeśli nie chcesz wypełnić ankiety, masz do tego pełne prawo. Jeżeli zdecydujesz, że nie chcesz pójść do sali komputerowej i wypełnić kwestionariusza, Twoja decyzja nie będzie miała dla Ciebie żadnych negatywnych skutków. Możesz również udać się do pracowni komputerowej, ale nie odpowiadać na pytania i wyjść z sali wtedy, gdy inni uczniowie zakończą wypełnianie ankiety, lub wtedy kiedy Tobie odpowiada. Dodatkowo, jeśli nie chcesz odpowiedzieć na jakieś pytanie możesz wybrać opcję „Wolę nie odpowiadać”, która jest dostępna dla każdego pytania.

To badanie nie jest sprawdzianem. Odpowiedzi nie są oceniane, więc zachęcamy do szczerego udzielania odpowiedzi na pytania. Te same pytania są również zadawane w innych krajach, o różnych kulturach, więc niektóre pytania mogą Ci się wydawać nieco dziwne lub nie odnosić się do Twojego codziennego życia. Mimo że niektóre pytania o zachowania młodzieży oferują rozmaite odpowiedzi, nie oznacza to jednak, że wszystkie te zachowania są zdrowe i wskazane. Używamy tych odpowiedzi, ponieważ w niektórych krajach i w niektórych klasach, mogą być osoby, które znajdują się w okolicznościach opisanych w odpowiedziach. Spróbuj jednak udzielić odpowiedzi również na te pytania.

Jak wypełnić ankietę:

Każde pytanie będzie miało kilka możliwych odpowiedzi. Zaznacz jedną z odpowiedzi na pytanie (o ile nie wskazano inaczej). Jeśli trudno Ci jest wybrać spośród kilku odpowiedzi, zaznacz proszę tę odpowiedź, która jest najbliższa temu, co najczęściej robisz lub uważasz.

Wypełnienie ankiety zajmuje około 30 minut.

Zachęcamy Cię do udziału i doceniamy Twój wysiłek włożony w wypełnienie ankiety. Dzięki wypełnieniu ankiety wraz z tysiącami innych młodych ludzi z całego świata weźmiesz udział w międzynarodowym projekcie badawczym.

Dziękujemy za współpracę!

 

Informacja przekazywana uczniom na temat badania tuż przed wypełnieniem kwestionariusza

Po pierwsze chcemy podziękować Ci za pomoc przy tym badaniu. Jest to anonimowa ankieta online o afektywności, seksualności i stylu życia. Dane z tego badania pomogą lepiej zrozumieć opinie, wiedzę i potrzeby młodzieży.

Ankieta jest ANONIMOWA. Nie zostaniesz poproszony/a o podanie swojego imienia i nazwiska i nikt nie będzie wiedział, jakich udzieliłeś/aś odpowiedzi. Ponadto, tylko naukowcy będą widzieć te anonimowe odpowiedzi. Twoi rodzice, nauczyciele i koledzy nigdy ich nie zobaczą.

Badanie jest DOBROWOLNE. Jeśli nie chcesz wypełnić ankiety, masz do tego pełne prawo. Jeżeli zdecydujesz, że nie chcesz pójść do sali komputerowej i wypełnić kwestionariusza, Twoja decyzja nie będzie miała dla Ciebie żadnych negatywnych skutków. Możesz również udać się do pracowni komputerowej, ale nie odpowiadać na pytania i wyjść z sali wtedy, gdy inni uczniowie zakończą wypełnianie ankiety, lub wtedy kiedy Tobie odpowiada. Dodatkowo, jeśli nie chcesz odpowiedzieć na jakieś pytanie możesz wybrać opcję „Wolę nie odpowiadać”, która jest dostępna dla każdego pytania.

To badanie nie jest sprawdzianem. Odpowiedzi nie są oceniane, więc zachęcamy do szczerego udzielania odpowiedzi na pytania. Te same pytania są również zadawane w innych krajach, o różnych kulturach, więc niektóre pytania mogą Ci się wydawać nieco dziwne lub nie odnosić się do Twojego codziennego życia. Mimo że niektóre pytania o zachowania młodzieży oferują rozmaite odpowiedzi, nie oznacza to jednak, że wszystkie te zachowania są zdrowe i wskazane. Używamy tych odpowiedzi, ponieważ w niektórych krajach i w niektórych klasach, mogą być osoby, które znajdują się w okolicznościach opisanych w odpowiedziach. Spróbuj jednak udzielić odpowiedzi również na te pytania.

Jak wypełnić ankietę:

Każde pytanie będzie miało kilka możliwych odpowiedzi. Zaznacz jedną z odpowiedzi na pytanie (o ile nie wskazano inaczej). Jeśli trudno Ci jest wybrać spośród kilku odpowiedzi, zaznacz proszę tę odpowiedź, która jest najbliższa temu, co najczęściej robisz lub uważasz.

Wypełnienie ankiety zajmuje około 30 minut.

Zachęcamy Cię do udziału i doceniamy Twój wysiłek włożony w wypełnienie ankiety. Dzięki wypełnieniu ankiety wraz z tysiącami innych młodych ludzi z całego świata weźmiesz udział w międzynarodowym projekcie badawczym.

 

Dziękujemy za współpracę!