Co uważają uczniowie?

Narzędzie diagnostyczne do badania afektywności i stylu życia

Zagadnienia etyczne prowadzonego badania

Ochrona danych osobowych

Kwestionariusz jest anonimowy, wypełniany osobiście przez uczniów przy pomocy komputera. Tylko naukowcy mają dostęp do odpowiedzi uczniów; rodzice i nauczyciele nie mają do nich dostępu. Prywatność uczniów jest w pełni chroniona, ponieważ nie ma możliwości zidentyfikowania odpowiedzi poszczególnych uczniów. Wszystkie odpowiedzi trafiają bezpośrednio do bazy danych, która jest analizowana przy użyciu technik statystycznych. Przez cały okres prowadzenia badań przestrzegane są standardy bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Dane z poszczególnych szkół nie są udostępniane osobom trzecim, a baza danych nie zawiera nazw poszczególnych szkół. Baza danych, która identyfikuje szkoły z kodami jest zachowana oddzielnie od podstawowej bazy danych oraz, ze względów bezpieczeństwa, nie jest podłączona do internetu. Przez cały okres prowadzenia badań przestrzegane są wytyczne określone w Kodeksie Postępowania przy Badaniach Społecznych i Rynkowych (ICC / ESOMAR, 2007).

Wątpliwości co do możliwego wpływu pytań na późniejsze zachowanie młodzieży

Kiedy uczniowie zakończą wypełnianie kwestionariusza na ekranie pojawi się informacja, że chociaż zostali oni poproszeni o udzielenie informacji na tematy związane z ich zachowaniami, pytania te były zadawane wyłącznie w celach naukowych. Zadanie pytań o te zachowania nie oznacza, że oczekuje się od uczniów podejmowania takich zachowań.

Dobrowolność udziału uczniów w badaniach

Udział w badaniu jest dobrowolny. Uczniowie otrzymują informację na temat kwestionariusza co najmniej dwa dni przed udziałem szkoły w badaniu i mają świadomość, że wypełnienie kwestionariusza oznacza wyrażenie świadomej zgody na udział. Uczniowie mogą odmówić udziału w badaniach. Ponadto, jeżeli uczeń nie chce odpowiedzieć na konkretne pytanie, może wybrać odpowiedź „Nie chcę odpowiadać na to pytanie”, która pojawia się jako opcja w całym kwestionariuszu. Aby zobaczyć informację na temat badań, którą otrzymują uczniowie prosimy o kliknięcie tutaj.

Zgoda rodziców

Każda szkoła wybiera najbardziej odpowiedni dla siebie sposób na uzyskane zgody rodziców, zgodnie z typowym dla danej szkoły sposobem komunikacji z rodzicami. Nasz zespół badawczy pomaga szkołom w realizacji wybranej przez szkołę metody informowania rodziców, na przykład poprzez dostarczanie załączonych poniżej przykładowych wzorów powiadomień. Zalecamy wykorzystanie Procedury 1 lub 2, gdyż są łatwiejsze do przeprowadzenia i bardziej skuteczne w pozyskiwaniu szerokiego udziału w badaniach.

Procedura 1. Domniemana autoryzacja bez uprzedniej informacji.

W ramach Procedury 1 udział w projekcie uznaje się za działalność edukacyjną, która jest częścią programu nauczania, a zgodę rodziców na jego prowadzenie domniemuje się z uwagi na fakt zapisania dzieci do szkoły. Procedurę 1 stosuje się np. w przypadku prelekcji na temat tytoniu, alkoholu lub narkotyków.

Procedura 2. Domniemana autoryzacja po uprzedniej informacji.

Szkoła informuje rodziców w formie zawiadomienia (listownie lub poprzez e-mail), że szkoła będzie uczestniczyć w projekcie i że uczniowie są zaproszeni do udziału poprzez wypełnienie kwestionariusza. Zawiadomienie zawiera informacje na temat projektu łącznie z linkiem do strony internetowej projektu, gdzie zawarte są wszystkie szczegóły. Badanie uznaje się za działalność edukacyjną, która jest częścią programu nauczania, a zgodę rodziców na jego prowadzenie domniemuje się z uwagi na fakt zapisania dzieci do danej szkoły. Procedurę 2 stosuje się np. gdy szkoła wysyła rodzicom listę podręczników. Wzór Procedura 2.

Procedura 3. Bezpośrednie zawiadomienie o odmowie.

Szkoła informuje rodziców w formie zawiadomienia (listownie lub poprzez e-mail), że szkoła będzie uczestniczyć w projekcie i że uczniowie są zaproszeni do udziału poprzez wypełnienie kwestionariusza. Zawiadomienie zawiera informacje na temat projektu, łącznie z linkiem do strony internetowej projektu, gdzie zawarte są wszystkie szczegóły. Jeśli rodzice nie chcą, aby ich dzieci wypełniły kwestionariusz, mogą powiadomić szkołę przed upływem określonego terminu. Brak odpowiedzi uznaje się za zgodę na przeprowadzenie badania. Procedura 3 jest stosowania np. przy rejestracji na egzaminy językowe lub wycieczki kulturowe. Wzór Procedura 3.

Procedura 4. Bezpośrednia zgoda.

Szkoła informuje rodziców w formie zawiadomienia (listownie lub poprzez e-mail), że szkoła będzie uczestniczyć w projekcie i że uczniowie są zaproszeni do udziału poprzez wypełnienie kwestionariusza. Zawiadomienie zawiera informacje na temat projektu, łącznie z linkiem do strony internetowej projektu, gdzie zawarte są wszystkie szczegóły. Szkoła prosi rodziców o udzielenie wyraźnej zgody na wypełnienie przez ich dzieci kwestionariusza. Szkoły zazwyczaj używają Procedury 4 przy inwazyjnych interwencjach np. przy obowiązkowych szczepieniach uczniów. Opcja ta może być bardziej problematyczna w pozyskiwaniu szerokiego udziału w badaniach, gdy rodzice nie odpowiadają na zawiadomienie. Wzór Procedura 4.